چرا خواب زده ها و آشغال های دوست داشتنی در بخش اصلی جشنواره نیستند؟(دلایل)

آشغال های دوست داشتنی(محسن امیریوسفی): فیلم در موعد مقرر تحویل دبیرخانه جشنواره شده اما به دلیل نارضایتی فارابی از فیلم قرار شده امیریوسفی با خرید سهام فارابی مالکیت فیلم را در اختیار بگیرد. دبیر جشنواره دیروز اعلام کرد چون این فیلم در مهلت قانونی به جشنواره رسید پس از حل مشکلاتش، هیات انتخاب به تماشای فیلم می نشینند و بررسی روی آن صورت می گیرد، از این رو شانس حضور در جشنواره برای "آشغال های دوست داشتنی" پابرجاست.

 

خواب زده ها(فریدون جیرانی): جیرانی که با کلی اما و اگر و پس از کشمکش های فراوان فرم شرکت در جشنواره را پر کرد و "خواب زده ها" را به جشنواره فرستاد باز هم شاهد این است که فیلمش در جشنواره حاضر نیست. این فیلم مدت هاست آماده نمایش است و دلیل عدم حضورش می تواند ضعف ساختاری و رد شدن از سوی هیات انتخاب باشد که این هم یک احتمال است و دقیقا مشخص نیست که دلیل واقعی چیست. شاید یکی از فیلمهایی که بعدا به بخش مسابقه یا خارج از مسابقه اضافه می شوند "خواب زده ها" باشد.

منبع: سی نت

 

/ 0 نظر / 21 بازدید