صابر ابر در میان بازیگران منتخب

روز ششم جشنواره از مشترکان تلفن همراه توسط موسسه آسمان انجام و بر این اساس محمد مهدی عسگرپور، طناز طباطبایی و پرویز پرستویی بیشترین رای مشترکان را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش محمدمهدی عسگرپور با ۴۵ درصد آرا، کیومرث پوراحمد با ۳۳ درصد آرا و امیرحسین ثقفی با ۲۲ درصد آرا به ترتیب کارگردانان منتخب مشترکان تلفن همراه شدند.

در میان بازیگران مرد به ترتیب پرویز پرستویی ۵۸ درصد ، صابر ابر ۲۵ درصد ، بابک حمیدیان ۸درصد و حبیب رضایی ۸ درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

این گزارش نشان می دهد که طناز طباطبایی ۶۰درصد، سهیلا گلستانی۲۰ درصد، مریلا زارعی ۱۰درصد ومعصومه قاسمی پور۱۰ درصد آرا بازیگر منتخب زن را به خود اختصاص داده‌اند.

/ 0 نظر / 19 بازدید